top of page

KARAKTERLER

Ergenekon Destanı çizgi roman serisinde karakterler ve isimleri destanımızın kurgusu içinde, hikayesinde akışında olması gereken yerlerde gerekli rollerin canlandırılması için dönemin tarihi gerçek kimliklerden ve kişilerden ilham alınmıştır. Bu doğrultuda destanda geçen isimler de orijinal olarak kullanılmıştır. Ancak bazı kurgusal karakterler de anlatımı güçlendirecek şekilde kullanılmıştır.

 

Destanın içerisindeki karakterlerin giysileri, savaş taktikleri, kullandıkları silahlar ve aletler araştırılmış, en doğru şekilde çizime ve anlatıma yerleştirilmiştir.

 

Çizgi romanın ilerleyen bölümlerinde yeni karakterler eklenecektir. Aşağıda, mevcut bölümlerin ve gelecek bölümlerdeki karakterlerin tanımlamaları yapılmıştır.

Umay sahnesi, Ergenekon Desatanı çizgiromanından.

Mitolojik Karakterler

Aşina / Asena

Asena, Ergenekon destanındaki mitolojik anlatımdaki kurt.

Dönemin anlayışındaki ilahi kuvvetin, yurdu ve kadim mirası koruyan askeri gücünün simgesi. En zor zamanlardaki yol gösterici, adalet için mücadelede güç ve akıl olarak örnek alınan ilahi sembol. Kurt/Börü olarak sembolize edilir.

Umay

Umay, Ergenekon destanı çizgi romanındaki mitolojik anlatımlarıdan biri.

Dönemin anlayışındaki ilahi kuvvetin ve aklın, kendini korumaktan aciz durumda olanlar için Anne şefkati, koruyuculuğu, gerektiğinde yumuşak gerektiğinde de sert bir şekilde, hamilelerin, doğmuş ve henüz doğmamış çocuklar ile hayvan yavrularının koruyucusu olarak tasvir edilmiştir. Aynı zamanda Bereket isminin de o dönemce anlayışlardaki ilahi tasviridir.

Kadim Miras

Türeyişinden (Dünya üzerinde geldikten bu yana, çoğalarak farklılaşan Kişioğlu/Hun [İnsanoğlu]) nasıl farklı karakter yapı ve özelliklere sahip ise, bu özelliklerin gruplaşmalarıyla ulus ismine gelen insan topluluklarının ortak belirgin bir özellikleri oluşur. Bu özellikler farklı şekilde, kültür adı altında birçok şeyi bir arada barındırır. Çünkü her kültür parçası; ses, nota, kumaş dokuması, hayvancılık, tarım gibi madde yaşam bilgilerinin işleyiş ve anlayış tarzlarını ve çeşitlenmesini oluşturur. Ayrıca yaşam düsturu/felsefesi denilen maddeye basan ve oradan da ilahi kimliklere çıkan sürekli yükselen bir bilinç de vardır. Kadim miraslar, maddi ve manevi olup daha ötesi de vardır. Sözlere sığmasa da -çok kısaca- payımıza düşen ilahi bir rahmet ve görev diyelim fazla da uzatmayalım. Ne mutlu kendini böyle hissedenlere, Dünya arzının neresinde doğmuş olursan ol. Bu da bizden çıkan bir sembolik anlatımdır.

Samruk

Samruk, Simurg, Anka, Ergenekon destanı çizgi romanındaki mitolojik anlatımlarıdan biri.

Efsanevi Anka Kuşu. Küçük yavru ve uyku halinde, savunmasız. Büyümesi gerekiyor. Yine büyüyecek yapması gerekeni yapacak zamanı gelince yakılıp yok olduğu zannedilecek. Ama küllerinden tekrar dirilip o gücüne kavuşacak ve tekrar hükmedecek.

Karanlıkta Saklanan 

Canavarlaşan planların, hainlik ve ihanetin sembolik formu. Gücünü ancak zayıflara ya da uyuyanlara karşı kullanır.

Destan Karakterleri

Yizhi Nişidu

Yizhi Nişidu, Ergenekon destanı çizgi romanındaki karakter tasarımları.

Hangay ve Altay arasındaki yurt tutmuş olan Hun boylarından bir Tarhat Buyrug Bey’dir. Yani Hun devleti içinde dokunulmazlığı olan, özgür ve geniş haklara sahip, kendine ait boyu bulunan yeri gelince Kağan, Yagbu ya da Şad altında hem bir komutan hem de siyasi idaredeki özel görevleri olabilen Bey’dir. Tamgası Aşhina/Börü/Kurt

Arçan Begüm

Arçan, Ergenekon destanı çizgi romanındaki karakter tasarımları.

Yizhi Nişidu'nun eşi. Neduliu'un annesi. Yönetim ve savaşmayı bilen, cesur bir Hun/Türk kadını.

Neduliu

Neduliu Şad, Ergenekon destanı çizgi romanındaki karakter tasarımları.

Yizhi Nişidu ve Arçan Begüm'ün tek oğlu, Göktürk hanedanlığının atalarından. Babası Yizhi gibi Bumin ve İstemi Kağanların büyük atası. Destandaki lakabı ''Altın Samruk''

Kam Kamin  ve
Kara Karga

Kam Kamin, Ergenekon destanı çizgi romanındaki karakter tasarımları.

Kam Kamin: Şaman/Kam, şifacı, ilahi sistemi kendince okuyabilen Ak Kam (İnsanların iyiliği için uğraşan Kam)

 

Kara Karga: Kam Kamin’in kara kargası; haber getirir haber götürür, sinsilikleri ve iftiraları Kam Kamin’e kendi lisanınca bildirir.

Kıyan

Kıyan, Ergenekon destanı çizgi romanındaki karakter tasarımları.

Boy içindeki Sübaşı/Ordu komutanı ve aynı zamanda Nüküz'ün akrabası.

*Ergenekon Destanı kayıtlarında büyük felaketten kurtulup insanlarını Ergenekon adı verilen yere ulaştıran ismi geçen kumandanlardan biri.

Nüküz

Nüküz, Ergenekon destanı çizgi romanındaki karakter tasarımları.

Boy içindeki Subaşı/Ordu komutanı aynı zamanda Kıyan'ın akrabası.

*Ergenekon destanı kayıtlarında büyük felaketten kurtulup insanlarını Ergenekon adı verilen yere ulaştıran ismi geçen kumandanlardan biri.

Börü

Börü, Ergenekon destanı çizgi romanındaki karakter tasarımları.

Günümüzdeki Özel Harekat seviyesinde bir savaşçı. Aynı zamanda Kam Kamin'in akrabası. Arçan Begüm Hanımına çok bağlı. Annesi yerine koyuyor.

Kam Kamin, Börü'yü mistik kabiliyetleri olduğuna inanıp Kam olarak yetiştirmek istemiş ama beden gücü ve yetenekleri sayesinde bir savaşçı olarak yetişmiş.

Aybars

Aybars, Ergenekon destanı çizgi romanındaki karakter tasarımları.

Yizhi Nişidu’nun akraba kardeşi olan aynı bölgede boy olan Tarhat Buyrug Bey’dir.

Tamgası Aşihte/Arslan/Pars

Suzgınbike

Suzgınbike, Ergenekon destanı çizgi romanındaki karakter tasarımları.

Aybars'ın eşi. Aynı zamanda Arçan Begüm ile de akraba. Beyi gibi lider ve savaşçı bir hanım.

Nirun

Nirun, Ergenekon destanı çizgi romanındaki karakter tasarımları.

Aybars ve Suzgınbike'nin kızı. Gelecekte Neduliu'un hanımı. Destandaki lakabı ''Gümüş Turna''

Bumin ve İstemi Kağanların büyük ata annesi.

Bürküt ve Paçalı

Bürküt, Ergenekon destanı çizgi romanındaki karakter tasarımları.

Bürküt Hanımı Suzgınbike'ye bağlı boyunun en iyi hatun savaşçılarından. Eğitimli kartalı ''Paçalı'' hem avcılıkta hem de savaşta kullanabiliyor.

Kam Kamin'in Kara Kargası boylar arası ziyaretlerde Paçalının sırtına çıkıp uçmaya çalışıyor. Paçalı sadece yükselerek Karganın başını döndürüyor. Hiç bir zaman Kara Karga ile kavga etmediler.

Bars

Bars, Ergenekon destanı çizgi romanındaki karakter tasarımları.

Beyi Aybars'a bağlı boyların en güçlü savaşçılarından son nevruz kutlamarında Börü ile güreş tutuşan Aybars az kaldı Börü'ye yenilecekti. 

Gahayn Yeçu

Gahayn Yeçu,  Ergenekon destanı çizgi romanındaki karakter tasarımları.

Han Hanedanlığı’na yakınlaşan Hun Tarhat Buyrug beylerinden, Ho-Han-Yeh ile yakınlaşıp Sad ünvanına sahip olmaya çalışıyor. Aslında Han Hanedanlığı’na bağlı savaş lordlarının hizmetinde, güç ve zenginlik vaat edilince ulusunu satıyor ve buna kendini inandırdığı haklı sebepler bulabiliyor. Tamgası Yaban domuzu

Deli Kocakarı

Kam, Ergenekon destanı çizgi romanındaki karakter tasarımları.

Gahayn Yeçu’nun yanında tuttuğu Kara Kam (Kam özelliklerini başkalarına zarar vermek için de kullanan Kam)

Zerleg 

Zerleg, Ergenekon destanı çizgi romanındaki karakter tasarımları.

Gahayn Yeçu’un özel vahşi savaşçı birliğinin başı. Birlik avladıkları yaban domuzlarının derilerini zırh ve kıyafet olarak kullanıyor.

Zhong Guo Long

Zhong guo, Ergenekon destanı çizgi romanındaki karakter tasarımları.

Han Hanedanlığına bağlı Çinli zengin savaş lordu. Hanedanlık içindeki entrika oyunlarına dahil bir karakter.

Gladius

Gladius, Ergenekon destanı çizgi romanındaki karakter tasarımları.

Marcus Licinius Crassus‘un devamı olan elçi ve tüccar. Marcus Licinius Crassus’un askeri birlikleri Persler ile olan savaşında yeniliyor ve kendisi öldürülüyor. Romanın en zengin adamlarından biri olarak biliniyor. Kalan lejyon, Han Hanedanlığı’na esir düşüp Hunlar’ın eline geçiyor. Bu birliğin Çiçi-Şanyu ile birlikte savaştığı fikirleri de var. Gladius ise Marcus’un fikirlerini gerçekleştirmeye gelen ve doğunun savaş lordlarını ve kara ticaret gücüyle işbirliği yapmak istiyor. Roma’nın gözükmeyen yüzlerinden.

Chang Hui

Chang hui, Ergenekon destanı çizgi romanındaki karakter tasarımları.

Han Hanedanlığının imparatorluğa ve yönetim ilkelerine sadakat ile bağlı bilge yaşlı bir generali ve özel devlet görevlisi. Bir dönem Hunlar’da esir kalıp sonra saraya iade edilmiştir. Zhong Guo Long'un oyunlarını görüp Hun Devleti ve Han İmparatorluğu ilişkilerinin bozulmaması için önlem almaya çalışıyor.

Zhang Qian

Zhang Qian, Ergenekon destanı çizgi romanındaki karakter tasarımları.

Han Hanedanlığının çinli elçisi, harita uzmanı ve casus, hun şanyularından Günçen Şaynyu tarafından yakalanmıştır. Uzun yıllar esir kalıp kaçmayı başarmıştır. Görevini tamamlayıp haritalar ve bilgiler ile imparatorluk sarayına dönebilmeyi başarmıştır.

Hüd hüd

Destan hikayesi içindeki karakterler, yeni bölümler çıkmasına yakın süpriz bozmadan sayfaya eklenmeye devam edecektir...

bottom of page